-
BOEK
 
"Opleiden binnen de juiste verhoudingen
-  -  -  -  -
op naar een hogere...
 
HANDELINGSSNELHEID IN VOETBAL"
 
 
                               Klik door naar het bestelformulier.

 

Een voorsmaakje:
 
De uitdaging van Björn De Neve was om zijn vernieuwende ideeën te bundelen in dit werk en een complete visie over jeugdopleiding zo praktijkgericht mogelijk voor te stellen.  Voetbal evolueert voortdurend.  Daarom is het belangrijk ons voortdurend de vraag te blijven stellen hoe we spelers nog beter kunnen opleiden in ons streven naar een steeds hogere handelingssnelheid.
 
Voetbal is negentig minuten lang keuzes maken met bal, maar nog veel vaker zonder bal.  Voetbal wordt over de hele wereld gespeeld volgens dezelfde spelregels, maar waar spelers en teams steeds weer het verschil in maken, is handelingssnelheid.
 
De beste speler in de wedstrijd is diegene die vanuit zijn positie en binnen samenwerking het snelst de juiste keuze kan maken, gekoppeld aan een perfecte uitvoering… én dit in een wedstrijd het vaakst kan herhalen.  Geen enkele component mag worden weggecijferd: het technische, fysieke en spelinzichtelijke gaan voortdurend hand in hand.
 
Het LTAPD-model (Long Term Athletic Player Development) laten we als rode draad in deze visie zijn nut bewijzen om spelers op te leiden binnen correcte verhoudingen.  Trainingsgevoelige leerperiodes verschillen namelijk naargelang spelers in een andere biologische ontwikkelingsfase komen.  Maximaal atletiseren is een must!
 
Rekening houdend met de trends én hogere eisen in het moderne voetbal, zullen in dit boek gefundeerde antwoorden geformuleerd worden op velerlei kritische vragen.  Leiden we momenteel op binnen logische verhoudingen, zowel op vlak van afmetingen, spelersaantallen als trainingsinhoudelijk?  Waarom is een herkenbare speelwijze belangrijk en hoe werken we dit uit?  Wat is het verschil tussen technisch-coördinatieve oefeningen vóór de puberteit en functionele techniektraining op latere leeftijd?  Hoe leren we spelers sneller kijken, denken en handelen in ruimte?  Hoe geven we postformatie een zinvolle invulling om spelers verder door te ontwikkelen?  Hoe benaderen we stilstaande fases? 
 
Het meer dan 400 pagina's tellende boek zal een duidelijke en complete opleidingsvisie beschrijven met tal van praktische voorbeelden voor alle niveau’s.  Het zal meer dan 200 pagina’s themagerichte oefenstof omvatten mét detailcoaching en honderden mogelijke variaties.
 
De doelstelling van het boek is om aan te zetten tot reflectie, innovatie en verbetering bij het opleiden van voetballers in ons streven naar een hogere handelingssnelheid.
 
 
Om u inhoudelijk alvast een idee te geven:
 
  • Hoofdstuk 1:  Hogere eisen in het moderne voetbal
                   (cijfers, trends en vaststellingen)
 
  • Hoofdstuk 2:  Handelingssnelheid en LTAPD
                   (begrippen en trainingsgevoeligheden)
 
  • Hoofdstuk 3:  Verhoudingsgewijs opleiden
                   (ontwikkelingsfases, praktijkvoorbeelden, aangepaste wedstrijdvormen en speelruimtes)
 
  • Hoofdstuk 4:  Technische handelingssnelheid verhogen in de coördinatiefase
                  (oefenstof algemene en specifieke coördinatie i.f.v. voetbal, technische testbatterijen)
 
  • Hoofdstuk 5:  Fysieke handelingssnelheid maximaal ontwikkelen
                   (fysieke testbatterij, individuele re-training, intermitterend de voetbalconditie trainen)
 
  • Hoofdstuk 6:  Tactische handelingssnelheid verhogen met speelwijze en  positiespel als middel
                  (speelwijze-ontwikkeling, speelwijze-uitdieping, opwarmingsvormen op zien-denken-
                    handelen, functionele techniektraining positie-gelinkt, positiespelen met richting, 
                    wedstrijdvormen met beperkingen)
 
  • Hoofdstuk 7:  De postformatiewerking als kers op de opleidingstaart
                  (individuele doorontwikkeling, individueel plan, processen en targets, stilstaande fases) 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint