-
Handelingssnelheid
 
 
 
 
Eigenlijk is het vrij eenvoudig: het verschil tussen voetbal in regionale, eerste nationale en Champions League is de handelingssnelheid.  We kunnen het begrip handelingssnelheid opsplitsen in drie parameters die steeds met elkaar in wisselwerking staan: het fysieke, technische en tactische.  De sociaal-mentale component is steeds degene die de andere drie overkoepelt.  Een speler kan zijn potentieel nooit maximaal omzetten in prestaties wanneer deze koepel onvoldoende gepantserd is met de juiste topsport-lifestyle zoals optimale sportvoeding, rust, ondersteuning, mentale stabiliteit, winnaarsmentaliteit, zelfdiscipline en zelfredzaamheid,…
 
Een technisch-tactisch hoge handelingssnelheid is cruciaal, maar de combinatie met een hoge fysieke handelingssnelheid is noodzakelijk om in het moderne voetbal het verschil te kunnen maken.  Zoals eerder reeds aangegeven: een technisch hoge handelingssnelheid is meestal de voorwaarde om tactisch snel te kunnen handelen op latere leeftijd.  Als trainer kan je niet van een speler verwachten dat hij bij zijn tweede baltoets de juiste keuze maakt als hij in zijn aanname worstelt met de bal, meestal met zijn hoofd in de grond.  Belangrijk is dus om een opleidingsfilosofie zo volledig mogelijk voor te stellen en uit te werken.  Streven naar "totaalopleiding"...
 
We willen niet alleen leuke voetballers hebben op het moment dat spelers de stap zetten naar een A-kern, maar echte voetbalatleten!  (Voetbal)atleet worden we niet van vandaag op morgen.  Hier gaan duizenden trainingsuren aan vooraf en verschillende biologische ontwikkelingsfases waarin elke biologische leeftijd een andere trainingsgevoeligheid heeft.  Het komt het er op neer dat jeugdige sporters vanaf 6 jaar op bepaalde biologische leeftijden meer gevoelig zijn voor bepaalde prikkels dan voor andere prikkels.  Veel auteurs volgen deze filosofie en spreken van LTAD of LTPD: Long Term Athlete Development of Long Term Player Development.  Als we willen streven naar een totaalopleiding, mogen we niet spreken in termen van of... of...  Vanaf nu hebben we het dus gewoon over het LTAPD-concept dat als rode draad zijn nut kan bewijzen om spelers op te leiden binnen correcte verhoudingen: Long Term Athletic Player Development.
 
Het concept LTAPD geeft dus een antwoord op welke fysieke parameters het meest trainingsgevoelig zijn in elke biologische ontwikkelingsfase.  Op voetbalinhoudelijk (technisch-tactisch) vlak komt het erop neer om geïsoleerde technieken steeds verder uit te diepen en te koppelen aan de bijhorende spelinzichten van makkelijk naar moeilijk: LTAPD.  Naargelang de jeugdvoetballers ouder worden, wordt het geïsoleerde steeds meer vertaald naar het functionele: dezelfde technieken vaker toepassen onder weerstand, opbouwend naar aantallen, positionele herkenbaarheid vanuit de speelwijze, sneller situatief handelen,...
 
 
Klik op onderstaande uitdiepingen voor meer info erover.
       
 
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint