-
Tactische handelingssnelheid
 
 
Voetbal is een spel in tijd en ruimte.  In dit spel worden voortdurend keuzes gemaakt.  Deze beslissingen zijn gebaseerd op situatieve waarneming:  ZIEN – DENKEN – HANDELEN.
 
Een vraag die we ons kunnen stellen, is of we in de trainingspraktijk niet te veel werken vastgeroest aan kegels en potjes of eenzijdig denkend vanuit vaste posities? 
 
"Modern voetbal is bewegingsvoetbal waarbij de werkwoorden 'ageren' en 'gevarieerd samenwerken' centraal staan." 
 
Tenzij het de bedoeling is om echt techniekdrills te geven, lijken de klassieke pass- en trapvormen zonder weerstand (één of meerdere tegenstanders) steeds meer voorbij gestreefd.  Het boek "Handelingssnelheid in voetbal" pleit aan de hand van een paar honderd praktijkvoorbeelden voor een grote variëteit aan vormen met de bedoeling sneller beslissingen te nemen in meer open situaties.
 
Een vaststelling is dat te veel spelers (ook technisch goeie voetballers) te traag denken of te veel balvolger zijn in plaats van voortdurend kijkend en denkend in ruimte weg van de bal.  Onderzoek toont aan dat de beste spelers wel enorm actief zijn met hun hoofd en ogen en dat zij het lezen van wedstrijdsituaties nagenoeg tot in de perfectie beheersen.  Hierbij gaat het er om hoeveel en hoe vaak een speler rond zich kijkt wanneer hij niet in balbezit is.  Is hij voortdurend zijn omgeving aan het scannen naar vrije ruimtes, mogelijke oplossingen, vrijstaande of vrijlopende medespelers?  Door hoofdbewegingen analyseren ze constant hun eigen positie, hun omgeving en kijken vooral ook in richtingen waar de bal niet is.  Het vergroten van het visueel waarnemingsvermogen bij voetballers is trainbaar.  Dit kan door tijdens oefenvormen het maken van hoofdbewegingen te stimuleren, te coachen en steeds weer te benoemen.  Herhalen, herhalen, herhalen!
 
Onderzoeken naar trends in het moderne voetbal leren ons onder andere dat:
  • er een duidelijke correlatie is tussen balbezitpercentage en het resultaat in wedstrijden,
  • er nu meer doelpunten gescoord worden na een geduldige opbouw en beslissende steekpasses vanuit het centrum, 
  • er steeds frequenter gesproken wordt over semi-posities of 4 linies in plaats van 3 omwille van meer variatie in aanspeelbaarheid, 
  • de veldbezetting 1-4-2-3-1 steeds vaker naar voor komt, 
  • de onvoorspelbaarheid meer en meer zit in positiewissels in combinatie met tempoversnellingen.  
 
"Het verschil wordt steeds vaker gemaakt door snelle balcirculatie en lopende spelers zonder bal."
 
Deze vaststellingen en onderzoeksresultaten moeten ons aanzetten tot een zoektocht naar oefenstof waarmee we spelers (ruimte-)inzichtelijk nog beter prikkelen.  In het boek zal deze oefenstof onderverdeeld zijn in vier verschillende delen:
 
  • Opwarmingsvormen op zien-denken-handelen
  • Functionele techniektraining positie-gelinkt
  • Positiespelen met richting
  • Wedstrijdvormen met beperkingen
 
 
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint